Vacature!

CU-christenunie-logo.png
Door Alfred Romijn op 4 maart 2021 om 14:25

Vacature!

Het bestuur van de ChristenUnie Papendrecht zoekt op korte termijn:

Een Voorzitter en een Algemeen Bestuurslid

De ChristenUnie Papendrecht is een afdeling met 150 leden. De dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling wordt geregeld door een betrokken bestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit vier personen: secretaris, penningmeester, en twee algemeen bestuursleden. Onze voorzitter heeft om gezondheidsredenen het voorzitterschap neergelegd en is nu algemeen bestuurslid; we zijn blij op deze manier nog van zijn ervaring gebruik te kunnen maken.

Naast de activiteiten rond de dagelijkse gang van zaken, ondersteunt het bestuur de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie zodat deze haar werk goed kan doen.

Bestuurslid zijn bij de ChristenUnie Papendrecht kost gemiddeld genomen 1-2 uur in de week, al kan dit verschillen per periode, zoals rondom de verkiezingen.

De focus ligt de komende periode vooral op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. We zijn al begonnen met de voorbereiding hiervan. Er is een selectiecommissie voor de kandidatenlijst, een programmacommissie voor het opstellen van het verkiezingsprogramma en een commissiedie campagneactiviteiten bedenkt en uitvoert. Om dit alles goed te laten verlopen zijn meer handen nodig.

Voorzitter
De belangrijkste taken van de voorzitter zijn:

 • Bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden, leiden en zorgen voor heldere besluitvorming
 • De organisatievertegenwoordigen
 • Op de hoogte blijven van politieke en maatschappelijke (gemeentelijke) ontwikkelingen
 • Het functioneren van fractielid(leden) en wethouder(s) evalueren en met betrokkenen bespreken

We zoeken een voorzitter die:

 • In teamverband kan werken en daaraan leiding kan geven
 • Beschikt over goedesocialeeigenschappen
 • Kennis heeft van en/of affiniteit heeft met (gemeente)politiek

 

Algemeen bestuurslid
De belangrijkste taken van het algemeen bestuurslid zijn:

 • Actieve deelname aan de bestuursvergadering door voorstellen te doen en afspraken te bewaken en bij te sturen
 • Specifieke bestuurstaken uitvoeren rond PR, publiciteit en campagneactiviteiten
 • Deelname aan commissies als vertegenwoordiger van het bestuur
 • Periodiek overleg voeren met individuele of groepen leden

We zoeken een bestuurslid dat:

 • Affiniteit heeft met pr-taken
 • In teamverband kan werken
 • Goede sociale eigenschappen heeft
 • Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid

Voor alle bestuursleden geldt dat ze de grondslag van de ChristenUnie moeten onderschrijven.

Procedure
Als u/jij geïnteresseerd bent in een van deze functies, dan komen we graag in contact. Meld je aan bij secr.cupapendrecht@ziggo.nl. Je kunt dan vrijblijvend aanwezig zijn bij een bestuursvergadering en de sfeer proeven.

 

Geef je geloof een stem!

Deel dit bericht