‘Terugblik vorige periode’

WhatsApp Image 2021-09-25 at 14.07.18.jpeg
kees.jpg
Door Kees de Ruiter op 25 september 2021 om 08:41

‘Terugblik vorige periode’

Nu we het laatste deel van deze bestuursperiode zijn ingegaan, maken we ons langzamerhand op voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Dit is dan ook het moment om terug te kijken op alles wat we de afgelopen periode hebben bereikt. En het is goed om daarbij de speerpunten uit ons verkiezingsprogramma  2018-2022 op na te slaan. In dit programma hebben we een fors aantal punten opgenomen. En eerlijkheidshalve moeten we zeggen dat we ook niet alles hebben kunnen bereiken. Dat heeft enerzijds te maken met het feit, dat we deel uitmaken van een coalitie, maar ook de forse financiële beperkingen, waar we in deze periode mee te maken kregen. En ook de COVID-pandemie heeft daar invloed op gehad.

Maar wat is er wel bereikt. Ik loop een aantal speerpunten af.

Een sociale en dienstbare gemeente

Veel is bereikt of gecontinueerd. Een belangrijk punt is het realiseren van een Hospice in onze gemeente. Als wethouder heb ik me maximaal ingezet om “de Cirkel”  te faciliteren om te komen tot de bouw van deze belangrijke voorziening. En mede dankzij een betrokken ambtelijke organisatie is het gelukt om binnen 24 maanden na het eerste gesprek, deze voorziening te laten openen.

Ondersteunen en investeren met prioriteit in het onderwijs

Ook op het dossier onderwijs zijn constructieve stappen gezet. Zo is het Integraal Huisvestingsplan inmiddels afgerond.  Dit betekent dat alle scholen weer zijn opgeknapt. Dat zal in de volgende bestuursperiode zijn beslag krijgen. Voor wat betreft de nieuwbouw VO-scholen zijn er flinke stappen gezet. Als wethouder heb ik me sterk gemaakt om de relaties tussen de beide scholen te versterken.  Het college hoopt dat de raad nog dit jaar een besluit neemt om de voorkeurslocatie vast te stellen, zodat een vervolgstap kan worden gezet. Dit in belang van onze jeugd en onze gemeente.

Groen en schoon Papendrecht

Bij dit speerpunt is onder andere aandacht gevraagd voor de fietser. In deze periode heb ik de fietser in allerlei beleidstukken duidelijker op de kaart kunnen zetten. Bijvoorbeeld in de Omgevingsvisie. Het gebruik van de fiets dient immers meerdere doelen. De fietspaden in onze gemeente zijn voor een groot deel  vrij liggend  een voorbeeld voor anderen. Er zal ook in de toekomst een focus blijven op veiligheid.

Werken aan veiligheid en zichtbaar handhaven

Veiligheid blijft een punt van aandacht. Ook in onze gemeente is er een roep om meer blauw op straat. Dit is echter een complex probleem, omdat we als gemeente daar zelf niet helemaal over gaan. Wel hebben we in de achterliggende periode bereikt, dat het regionale bureau van de Eenheid Drechtsteden Buiten in onze gemeente wordt gebouwd. Nog dit jaar zal de nieuwbouw starten.

Bereikbaarheid door goede verbindingen

Samen met de provincie en de regio heb ik mij sterk gemaakt voor goede verbindingen. De wijze waarop we zijn 'aangehaakt' is minder belangrijk. Wel hebben we snelle directe verbindingen weten te behouden naar Rotterdam en Utrecht. En ook onze wens om zonder overstap een veerverbinding met Zwijndrecht te krijgen wordt binnenkort gerealiseerd. En dat ook nog eens uitgevoerd met volledig elektrische schepen.

Werk en Economie

Er is in de afgelopen bestuursperiode veel geïnvesteerd in de lokale economie. Dat heeft geresulteerd in een boeiend en divers bedrijfsleven. Een groot aanbod van werkgelegenheid. Waarbij het afstemmen onderwijs en arbeidsmarkt een blijvend punt van aandacht is. Het college heeft ook in  de lastige periode van de pandemie lokaal ondersteuning geboden.

Deel dit bericht