"O, schitterende kleuren van Nederlands vlag"

Nederlandse vlag met wimpel.jpgdinsdag 09 januari 2018 14:15

Afgelopen maandag werd er in de raadscommissie ABZ gesproken over een voorstel tot het plaatsen van een Nederlandse vlag in de raadszaal. Dit onderwerp leidde tot een boeiende discussie in de voornoemde commissie. Het initiatiefvoorstel werd ingebracht door de fractie van het PAB.

De volgende argumentatie werd daartoe opgevoerd.

"In ons nationale parlement is sinds kort de Nederlandse vlag niet weg te denken. Zij vormt het symbool van onze verbondenheid en geeft uiting aan onze trots onderdeel te mogen zijn van een samenleving, die vrijheid en gelijkheid hoog in haar vaandel heeft staan. Ook in Papendrecht heest breed het gevoelen aan deze gevoelens van gebondenheid en trots uiting te mogen geven. Er is naar het oordeel van de factie van PAB dan ook nauwelijks een betere plek om aan deze belangrijke thema's in onze samenleving uiting te geven, dan door middel van de Nederlandse vlag in het huis van de lokale democratie. Met de Nederlandse vlag in de raadszaal wordt uiting gegeven aan onze verbondenheid en trots op een samenleving en onderdeel te mogen zijn van een natie die de kleuren in de vorm van een vlag met verve draagt en daarmee uiting geeft aan wie we zijn en hoe we zijn"

Als argumenten voegt men toe: "het voorstel sluit aan bij de landelijke ontwikkeling en vormt tevens een mooie bijdrage aan de aankleding en afronding van de raadszaal als podium waarop onze lokale democratie vorm en inhoud krijgt en tot leven komt".

Onze fractie heeft nog eens goed nagedacht over dit voorstel en wij zijn tot de volgende conclusie gekomen. Ook de CU is trots op onze vlag, maar dat betekent niet, dat een dergelijk symbool ook in een raadszaal zou moeten staan. Een symbool zegt immers niets over het democratisch gehalte van een raad. Een de aanwezigheid van dit symbool zal ook geen invloed hebben op de discussies en de besluitvorming.  De aangevoerde argumenten van verbondenheid en trots op samenleving, maar ook vrijheid en gelijkheid worden niet beter als er een vlag in de raadzaal staat. Deze waarden zitten dieper! En dat de vlag een bijdrage zou leveren aan de aankleding van de raadszaal is nog maar sterk de vraag. Terecht maakte de fractie van D66 de opmerking dat de kleur blauw, die in onze vlag voorkomt niet echt past bij de blauwe kleur in onze raadszaal.

Als fractie van de CU hechten wij aan een waardig debat in de raadszaal. Dit debat willen wij graag voeren met in het besef dat we staan in een lange tradite, waarin vrijheid en gelijkheid hoog in het vaandel staan. En nogmaals daar voegt een vlag in de raadszaal niets aan toe. Zijn we dan tegen een Nederlandse vlag. Natuurlijk niet! Daarom zijn we tevreden met het feit, dat voor ons raadhuis onze nationale driekleur fier wappert. En ook ('s avonds) voor iedereen goed zichtbaar is.

Samengevat: De fractie van de CU is niet akkoord gegaan met het voorstel. Meerdere fracties hadden hun bedenkingen, en intussen overweegt PAB hoe men verder gaat met dit voorstel.

Kees de Ruijter

« Terug

Reacties op '"O, schitterende kleuren van Nederlands vlag"'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.