Vanuit de fractie: 19 april 2018

Fractievrijdag 20 april 2018 10:07

Vorige week donderdag, 12 april, was een bijzondere dag. De informateur, dhr. Rinus de Regt kwam met zijn rapportage.

Zoals u ongetwijfeld gelezen zult hebben waren daar niet alle partijen even gelukkig mee. Ook de berichtgeving die volgde via de social media en de geschreven pers droegen bij aan een beeldvorming die niet correct is.  Saillant detail is dat de geschreven pers weinig gebruik gemaakt heeft van het instrument “hoor en wederhoor”. Uw fractieleden zijn nimmer benaderd om hun mening te geven. Daarom willen wij als fractie graag een duiding geven over het verloop van de informatiefase.

De informateur achtte een coalitie tussen het PAB en de drie Christelijke partijen haalbaar en zijn advies was derhalve om daar mee aan de slag te gaan. Het ongenoegen bij de andere partijen zat hem met name in het feit, dat er in de rapportage stond, dat de Christelijke partijen voorafgaand aan de verkiezingen afspraken hadden gemaakt. Deze afspraken waren er echter niet. En de informateur heeft aangegeven, dat hij daarmee een verkeerde aanname had gedaan.

Hoe is het dan wel gegaan. Als 3 Christelijke partijen hebben wij daags na de verkiezingen met elkaar gesproken. En in dat overleg, dat in een goede en open sfeer plaatsvond is de afspraak tot stand gekomen, dat we als samenwerkingsverband van 3 partijen de onderhandelingen in zouden gaan. Wat meer geduid:  we laten elkaar niet vallen. Dus keuze voor 1 van de partijen is keuze voor alle 3. En dat kan in coalitieverband, maar even goed als oppositie. Het verwijt dat we dus voorafgaand aan de verkiezingen afspraken zouden hebben gemaakt is dus ons inziens niet terecht.  En of andere partijen dat hebben gedaan weten we niet! Wel is er natuurlijk tussen allerlei partijen gesproken. Daar is ons inziens ook niets op tegen. Zo hebben wij ook geen bezwaar gemaakt tegen het feit, dat 2 partijen in de media met hun standpunt over de zondagsopenstelling naar buiten kwamen.

Verder werd er gesuggereerd, dat de ChristenUnie met het voordragen van deze informateur voorsprong zou hebben gehad. Ook daar willen wij duidelijkheid over verschaffen. Als ChristenUnie wilde wij geen formatie, zoals die in 2014. En daarom hebben wij gepleit voor het aanstellen van een onafhankelijk informateur. En ja, dhr. de Regt, kwam uit het netwerk van uw fractievoorzitter. Ruim 6 maanden voor de verkiezingen is er een eenmalig telefonisch contact geweest. In dit contact is alleen gevraagd of betrokkene beschikbaar was. Zijn antwoord was positief. De naam van deze informateur is doorgegeven aan het PAB, maar ook besproken in het coalitieoverleg voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. De daar aanwezige partijen hebben kennisgenomen van deze kandidaat en er waren geen bezwaren.

Inmiddels zijn de formatieonderhandelingen gestart tussen PAB, CDA, CU en SGP. Namens de ChristenUnie worden de onderhandelingen gevoerd door Kees de Ruijter en Jaco van Erk. Mochten er nog vragen zijn, dat zijn we uiteraard bereid om die te beantwoorden!

« Terug

Reacties op 'Vanuit de fractie: 19 april 2018'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.