Persbericht: ChristenUnie wil subsidie straatfeest en buurt BBQ’s weer terug

buurtbarbeque-550-resized.jpgdonderdag 18 juli 2019 19:04

De fractie van de ChristenUnie Papendrecht dient donderdag 17 juli een motie in om de subsidies op buurtactiviteiten weer terug te krijgen.

“Deze subsidies zijn er een tijd geweest, maar zijn ook weer stop gezet”, aldus de fractievoorzitter Pieter-Jan den Dekker. “En dat vinden wij jammer, omdat de door de buurtbewoners of buren georganiseerde barbecues, of spelmiddagen vaak zorgen voor een versterking van de sociale contacten”, zegt hij.

Pieter-Jan den Dekker wijst erop dat het niet om een symbolisch voorstel gaat, maar dat hij echt gelooft in de kracht van deze activiteiten die georganiseerd worden. “Als je je buren vaker spreekt en ook tijdens zo’n feest of burendag, dan is het daarna eenvoudiger om iemand aan te spreken bij overlast” vervolgt hij, “of juist om hulp te vragen als dat nodig is. Het kan ook vereenzaming tegen gaan en dat is in onze maatschappij een groeiend probleem”.

Alhoewel er nog gestemd moet worden over de motie is de fractievoorzitter positief gestemd over het verloop. De ChristenUnie verwacht zeker voldoende steun voor deze motie en het opnieuw invoeren van de subsidie, die buren of buurtbewoners dan kunnen aanvragen bij de gemeente. “Want zoals iedereen weet: een goede buur is beter dan een verre vriend”, lacht Pieter-Jan.

Update: Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 18 juli is de motie die is ingediend door een grote meerderheid van de raad aangenomen. 

« Terug