Afscheid

afscheid 20.jpg

V.l.n.r. Arjan Oostra, Vincent Laban en Anjo Kiers

woensdag 18 december 2019 11:06

Op 14 november hebben fractie en bestuur in Café Willaerts afscheid genomen van duo-raadsleden Arjan Oostra en Vincent Laban en penningmeester Anjo Kiers.

Aanleiding voor het afscheid van de duo-raadsleden is een verhuizing naar buiten Papendrecht. De penningmeester vertrekt om gezondheidsredenen, hij heeft zijn werkzaamheden inmiddels overgedragen aan Gerdien Barlag.

Bij een drankje en hapje ontvingen ze waarderende afscheidswoorden van Pieter-Jan den Dekker resp. Hubert Kats en werden ze in de bloemetjes gezet.

We wensen hen alle goeds voor de toekomst!

Terugblik van Vincent Laban op zijn periode als duo-raadslid:

Als trouw lid van de ChristenUnie bezoek ik jaarlijks de ledenvergadering. Zo ook in Papendrecht. Nadat ik al weer jaren niet politiek actief was begon het weer een beetje te kriebelen. Op de ledenvergadering in 2017 gaf het bestuur aan dat men op zoek was naar zogenaamde “meelezers” om de fractie te helpen met het voorbereiden van de raadsvoorstellen.

Dat leek me wel interessant en dat leidde tot een gesprek met twee bestuursleden. Nadat ik had verteld wie ik was en hoe mijn politieke carrière tot nu toe was verlopen vroeg men of ik niet op de lijst wilde. Zo gezegd, zo gedaan en daarmee zat ik na 21 maart 2018 in de Commissie Ruimte.

Deze commissie houdt zich bezig met de harde zaken van de gemeente Papendrecht. Denk hierbij aan infrastructuur, bouwen, de rivieren, het groen, de riolering, etc. Een zeer interessante commissie waarin we vaak besluiten voorbereiden voor zaken die nog tenminste 30 of 40 jaar later er nog zijn. Het is heel erg interessant om helemaal aan het begin bij planvorming betrokken te zijn en mede vorm te geven aan hoe jouw dorp wordt. De sfeer en de samenwerking in de commissie was open en constructief evenals de samenwerking met het college en de griffie.

Om het werk in de commissie goed te kunnen doen is er uiteraard voorbereiding en overleg met de fractie nodig. De voorbereiding voor de commissievergadering lukte mij meestal prima in een dagdeel. De vergadering met de fractie was altijd goed, gezellig en opbouwend. Met elkaar bespraken we de zaken die ter besluitvorming op de raadsvergadering stonden en we keken alvast vooruit naar de commissievergaderingen. De samenwerking met de andere fractieleden heb ik als waardevol ervaren. Het was goed om met elkaar te beginnen met een stukje uit Gods woord en vervolgens de meer aardse zaken te bespreken. Ik kijk er met veel vreugde op terug.

« Terug

Reacties op 'Afscheid'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.