Gemeenteraad


De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie bestaat uit:

De fractie van de ChristenUnie maakt deel uit van de coalitie. Dit betekent dat er ook een wethouder namens ChristUnie Papendrecht in het college zit. Kees de Ruyter is wethouder, met in zijn portefeuille de volgende posten: verkeer, vervoer en waterstaat, onderwijs, media, volksgezondheid, begraafplaats, Alblasserwaard-Vijfheerenlanden & wijkgericht werken.