Kiesvereniging

Bestuur ChristenUnie Papendrecht

De lokale kiesvereniging wordt vertegenwoordigd in een lokaal bestuur dat samen met de fractieleden en in nauwe samenwerking met de landelijke organisatie de benodigde activiteiten op lokaal niveau initieert, controleert en bijstuurt.

Uw bijdrage is natuurlijk welkom! Ideeën en suggesties kunnen te allen tijde aan de secretaris doorgegeven worden.

Het bestuur vergadert gemiddeld eenmaal per maand. Elk bestuurslid is de trekker van een eigen gebied.

Afhankelijk van de geagendeerde activiteiten, worden regelmatig commissies samengesteld om zorg te dragen voor de uitvoering.

Per mei 2016 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

 Hubert Kats
voorzitter, contactpersoon buitenlokale activteiten
 Alfred Romijn   
secretaris 
 Anjo Kiers
penningmeester 
 Vacature      
notuliste, redactie nieuwsbrief 
 Peter Verkuil
PR & communicatie-website 
 Gerdien Barlag
algemeen lid