Programma

Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Hier vindt u het verkiezingsprogramma van ChristenUnie Papendrecht, voor de periode 2018 - 2022. Klik op deze link om het in een nieuw tabblad te openen.

De Speerpunten van ons programma:

Papendrecht: een sociale en dienstbare gemeente

ChristenUnie Papendrecht

 • Investeert in dienstverlening op maat voor alle inwoners
 • Hecht aan goede communicatie
 • Waakt over zorg voor kwetsbaren en wil oplossingen voor wachtlijsten
 • Investeert liever in mensen dan in organisaties
 • Investeert samen met inwoners in de wijken

Ondersteunen en investeren met prioriteit in het onderwijs

ChristenUnie Papendrecht

 • Waakt over de eigen identiteit van scholen
 • Investeert in goede huisvesting op de beste locatie voor het onderwijs
 • Versterkt de samenwerking tussen scholen en bedrijven
 • Streeft naar scholen in en voor de wijk

Groen en schoon Papendrecht

ChristenUnie Papendrecht

 • Wil dat Papendrecht koploper wordt in duurzaamheid en milieubescherming
 • Investeert in meer groen binnen de gemeente
 • Stimuleert eigen initiatieven voor groenonderhoud en milieuvriendelijke maatregelen
 • Geeft fietsers altijd voorrang!
 • Behoudt het groen ten noorden van de A15

Werken aan veiligheid en zichtbaar handhaven

ChristenUnie Papendrecht

 • Vergroot de zichtbaarheid en beschikbaarheid van handhavers
 • Investeert in bestrijding van overlast en vandalisme en werkt daarbij samen met inwoners
 • Maakt zich sterk voor het behoud van een politiepost binnen Papendrecht
 • Zet zich in voor behoud van slagkracht van de brandweer

Bereikbaarheid door goede verbindingen

ChristenUnie Papendrecht

 • Maakt zich sterk voor rechtstreekse en snelle verbindingen via openbaar vervoer
 • Investeert in betere communicatie en digitale bereikbaarheid
 • Waakt over de risico’s rondom de A15, de N3 en de nabijgelegen spoor- en waterwegen

Werk en Economie

ChristenUnie Papendrecht

 • Streeft naar het voorkomen van overbodige bureaucratie
 • Investeert in goede samenwerking en overleg met ondernemers
 • Maakt zich hard voor lokale ondernemers
 • Wil de mislukte koopzondag terugdraaien

Samenwerken in de regio

ChristenUnie Papendrecht

 • Gelooft alleen in samenwerking als je stevig op eigen benen staat
 • Wil geen Drechtstad, de Dordtse problemen zijn de Dordtse problemen
 • Investeert in samenwerking, als de winst voor inwoners zeker is