Jaco van Erk nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Papendrecht

jaco-van-erk.jpg
rond logo donker blauw Tomaha 2.png
Door ChristenUnie Papendrecht op 1 mei 2021 om 13:10

Jaco van Erk nieuwe fractievoorzitter ChristenUnie Papendrecht

PAPENDRECHT - Vanaf 1 mei is Jaco van Erk de nieuwe fractievoorzitter van de ChristenUnie fractie in Papendrecht. In het dagelijks leven is Jaco actief als directeur van kindcentrum Oranje-Nassau.

Jaco neemt het stokje over van Pieter-Jan den Dekker, die drie jaar fractievoorzitter is geweest.

Pieter-Jan licht het besluit toe: “Omdat ik na de volgende verkiezingen begin 2022 een stapje terug wil doen in de politiek, leek het goed om Jaco alvast een jaar voorafgaand aan die verkiezingen fractievoorzitter te maken. Jaco kan dan een hele begrotingscyclus meemaken en ik zal als raadslid, mocht dat nodig zijn, met raad en daad terzijde staan.”

Vanwege het plotselinge aanstaande vertrek van burgmeester Moerkerke bleek het echter raadzaam om al eerder dan 1 mei die werkzaamheden over te dragen. Jaco: “Het is onhandig om tijdens het proces met betrekking tot het vertrek en zorgen voor vervanging alsnog het stokje van het fractievoorzitterschap over te moeten dragen. Ik kon dus gelijk aan de slag.”

Hij geeft aan er veel zin in te hebben, maar het ook als een grote verantwoordelijkheid te zien. “Door de komende bezuinigingen en grote opgaven waar we als gemeente voor staan, zullen we ingrijpende besluiten moeten nemen de komende tijd. Dat is natuurlijk iets waar niemand plezier in heeft of leuk vindt. Maar we willen als partij die verantwoordelijkheid wel nemen en ook ik zal mij daarvoor inzetten”, zeg de nieuwe fractievoorzitter. “Gelukkig doen Pieter-Jan en ik het raadswerk niet met zijn tweeën, maar hebben we daarbij enthousiaste mensen die meedraaien in onze fractievergaderingen. Zij dragen nu al hun steentje bij met inbreng voor de onderwerpen die worden besproken. Met deze kundige mensen en een trouwe achterban gaan we langzaam maar zeker met vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 tegemoet”.

Deel dit bericht