Bestuur

De lokale afdeling wordt vertegenwoordigd in een lokaal bestuur dat samen met de fractieleden en in nauwe samenwerking met de landelijke organisatie de benodigde activiteiten op lokaal niveau initieert, controleert en bijstuurt.

Uw bijdrage is natuurlijk welkom! Ideeën en suggesties kunnen te allen tijde aan de secretaris doorgegeven worden.

Het bestuur vergadert gemiddeld eenmaal per maand. Elk bestuurslid is de trekker van een eigen gebied.

Afhankelijk van de geagendeerde activiteiten, worden regelmatig commissies samengesteld om zorg te dragen voor de uitvoering.

Per april 2019 is de samenstelling van het bestuur als volgt:

Gerdien Barlag
Voorzitter, contactpersoon buitenlokale activteiten
Alfred Romijn   
Secretaris 
Hubert Kats
Penningmeester
Els Blok Algemeen bestuurslid
Rachel Kooijman Algemeen bestuurslid