Programma

Kiezen voor wat écht telt. 

Als je die woorden op je in laat werken, krijgen ze als vanzelf meer zeggingskracht. In dit verkiezingsprogramma maken wij ook keuzes. Juist vanuit dit motto. Voor ons staan mensen centraal. En dat gegeven kleurt ons programma en geeft richting aan onze keuzes.

Een programma met thema's voor inwoners die vol in het leven staan. 
Maar ook woorden voor hen die kwetsbaar zijn en onze zorg verdienen. Met elkaar vormen wij immers een SAMENleving!

Het omzien naar elkaar handen en voeten geven. Daarin kan een burgerlijke gemeente het verschil maken.
Door zich sociaal, betrouwbaar en dienstbaar op te stellen. Een gemeente waar u van op aan kunt!

In dit verkiezingsprogramma werken wij uit hoe de ChristenUnie het 'kiezen voor wat écht telt' heel concreet voor zich ziet in Papendrecht. En uiteraard gaat het dan ook over veilig wonen, werken en leven. En over een aarde waar wij zuinig op willen zijn en als rentmeester voor willen zorgen. 

Kiezen voor wat écht telt is ook een boodschap van hoop. Geïnspireerd vanuit de Bijbel willen wij betekenisvolle politiek bedrijven. Met voldoende realiteitszin de uitdagingen aangaan waar Papendrecht ook ongetwijfeld de komende jaren mee te maken krijgt.

Wij zijn er klaar voor. Enthousiast, betrokken en bereid om te kiezen voor wat écht telt!


Doet u mee? 

In verbondenheid, met een hartelijke groet,

Jaco van Erk

Fractievoorzitter ChristenUnie