Fractie

 • Henk Bezemer

  Fractievoorzitter

  Geboren en opgegroeid in Papendrecht heb ik vele jaren elders in de Alblasserwaard gewoond. Nu inmiddels weer terug genieten Gerda en ik van ons mooie dorp aan de rivier samen met (een deel van) onze kinderen en kleinkinderen.

  Graag wil ik mij namens de ChristenUnie inzetten voor een lokale gemeenschap die aantrekkelijk kan zijn voor zowel jong als oud en waarbij mensen echt naar elkaar omzien. Daarbij zijn ook thema’s als wonen, veiligheid, bereikbaarheid, onderwijs, duurzaamheid en economie voor mij van groot belang.

 • Pieter-Jan den Dekker

  Duoraadslid

  Als echte Papendrechter, hier geboren en getogen, zet ik me graag in voor ons dorp. Ik ben er trots op hier te wonen en wil graag bijdragen aan verbetering van Papendrecht.

  Vanuit de ChristenUnie zet ik me in voor sociaal beleid, omzien naar de mensen die het minder hebben en onze hulp nodig hebben. Maar ook het verbeteren van het woonplezier, de omgeving en de natuur heeft mijn hart.

  Mijn ideaal is een groene schone gemeente met mensen die voor elkaar zorgen als het nodig is en waar het niet anders kan, de gemeente een helpende hand uitsteekt. Ik wil daar graag aan bijdragen.

  pjdendekkercu@gmail.com

 • Erik den Boef

  Duoraadslid

  Mijn naam is Erik den Boef, met mijn 47 jaar ben ik al mijn hele leven Papendrechter.

  Samen met mijn vrouw en kinderen woon ik op de mooiste plek van Papendrecht en ik hoop dat u, als inwoner, dat ook vindt.
  Daarom ga ik me, samen met de fractie van de ChristenUnie, inzetten om van Papendrecht een blijvend mooie en prettige gemeente te maken. Dit gaat niet zo maar, er moet veel worden gewikt en gewogen.
  Als uitgangspunt is het rentmeesterschap dat we hebben ontvangen, zorg voor elkaar, de ander, wie dan ook; maar ook de schepping in zijn geheel.
   
  In de fractie zal ik samen met de collega's nadenken over thema's als ruimte en groen, energie, logisch onderhoud aan infrastructuur en een veilige omgeving voor jong en oud, ongeacht de manier waarop deze de infrastructuur gebruikt.
  Aandacht voor jongeren, mogelijkheden benutten die de gemeente heeft om hen te leren kennen, dat in gesprek gaan met hen en ideeën gebruiken om in de commissies te bespreken