Herhaalde oproep!

WhatsApp Image 2021-06-22 at 07.49.56.jpeg
Door Alfred Romijn op 6 juli 2021 om 14:25

Herhaalde oproep!

Het bestuur van de ChristenUnie Papendrecht zoekt op korte termijn:

Een Voorzitter

De ChristenUnie Papendrecht is een afdeling met 150 leden. De dagelijkse gang van zaken binnen de afdeling wordt geregeld door een betrokken bestuur. Het bestuur bestaat momenteel uit vijf personen: secretaris, penningmeester, en drie algemeen bestuursleden. Onze voorzitter heeft om gezondheidsredenen het voorzitterschap neergelegd en is nu algemeen bestuurslid; we zijn blij op deze manier nog van zijn ervaring gebruik te kunnen maken.

 

Naast de activiteiten rond de dagelijkse gang van zaken, ondersteunt het bestuur de gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie zodat deze haar werk goed kan doen.

Bestuurslid zijn bij de ChristenUnie Papendrecht kost gemiddeld genomen 1-2 uur in de week, al kan dit verschillen per periode, zoals rondom de verkiezingen.

De focus ligt de komende periode vooral op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022. We zijn al begonnen met de voorbereiding hiervan. Er is een selectiecommissie voor de kandidatenlijst, een programmacommissie voor het opstellen van het verkiezingsprogramma en een commissiedie campagneactiviteiten bedenkt en uitvoert. Om dit alles goed te laten verlopen zijn veel handen nodig.

 

Voorzitter
De belangrijkste taken van de voorzitter zijn:

bestuursvergaderingen inhoudelijk voorbereiden, leiden en zorgen voor heldere besluitvorming

de organisatie vertegenwoordigen

op de hoogte blijven van politieke en maatschappelijke (gemeentelijke) ontwikkelingen

het functioneren van fractielid(leden) en wethouder(s) evalueren en met betrokkenen bespreken

 

We zoeken een voorzitter die

in teamverband kan werken en daaraan leiding kan geven

beschikt over goede sociale eigenschappen

kennis heeft van en/of affiniteit heeft met (gemeente)politiek

 

Voor kandidaten geldt dat ze de grondslag van de ChristenUnie moeten onderschrijven.

 

Procedure
Als u/jij geïnteresseerd bent in deze functies, dan komen we graag in contact. Meld je aan bij bestuur@papendrecht.christenunie.nl. Je kunt dan vrijblijvend aanwezig zijn bij een bestuursvergadering en de sfeer proeven.

 

Geef je geloof een stem!

Deel dit bericht