Wonen, veiligheid, bereikbaarheid en groen.

WhatsApp Image 2021-11-06 at 11.49.39.jpeg
IMG_6900.JPG
Door Erik den Boef op 20 december 2021 om 23:49

Wonen, veiligheid, bereikbaarheid en groen.

Wonen:

Als er op dit moment al een onderwerp is wat terug keert in allerlei gesprekken op verjaardagen of andere plekken is het wel de woningmarkt. Niet eerder hebben we meegemaakt dat de woningmarkt zo oververhit is als juist in de huidige coronapandemie.

De huidige markt kent verschillende oorzaken, die ongeacht de omvang er voor heeft gezorgd dat er mogelijkheden waren voor met name de eigenaren van woningen. Wat niet onderbelicht mag blijven is de ontwikkeling en de woning voorraad van huurwoningen, ook de sociale huurwoningen. De ChristenUnie fractie kijkt scherp naar de ontwikkelingen die onze plaatselijke woningbouwvereniging in petto heeft voor de (nabije) toekomst. We streven naar een evenwichtig aanbod van huurwoningen en daar waar nieuwe woningen worden gebouwd, wordt er gestreefd naar evenwicht. Dat kan soms niet per project, maar wel gemeente breed.

Wonen; een woning bewonen of zelfs bezitten is een hele verantwoordelijkheid. Dit komt tot uiting in onderhoud en zorg, dit kan veel energie kosten voor bewoners. Wonen is een werkwoord en daar waar achterstallig onderhoud dreigt wil de ChristenUnie de verhuurder, de huurder of de eigenaar aanspreken om het leefmilieu op order te houden. Waarmee het in Papendrecht schitterend wonen wordt.

Veiligheid & Bereikbaarheid:

Een gevoel van onveiligheid in de gemeente willen we nooit, dat kan niet, dat mag niet. Toch is onveiligheid, of liever gezegd veiligheid een lastig te duiden thema. Een enkel incident kan een gevoel van onveiligheid oproepen wat niet zo maar weg is gesleten, terwijl een andere bewoner eenzelfde incident niet als onveilig kwalificeert. Gelukkig is er de wet en de plaatselijke verordening en wonen we nu eenmaal in een dichtbevolkt dorp. Onveilige situaties en onveilige locaties brengen een onrust die we als ChristenUnie niet graag zien. We willen werken aan het kennen van de situaties, weten van locaties en met de betrokkenen, soms stap voor stap, de veiligheid en het gevoel van veiligheid vergroten. Dit kan ook als inwoner al, neem de moeite om elkaar te begroeten, spreek elkaar zonnodig aan. Blijf in gesprek en probeer de juiste kanalen te gebruiken om zaken onder de aandacht te krijgen, dat kan ook via de fractie van de ChristenUnie.

Neem gerust ook zelf initiatief om mensen aan te spreken zonder te oordelen, het levert u en jou misschien wel heel verassende inzichten op.

Papendrecht ligt aan de mooiste kant van het drierivierenpunt, dat levert de mooiste uitzicht op naar onze buurgemeente, het openbaar vervoer per water wordt verbeterd, kansen zijn er nog om de bereikbaarheid van het Papendrechtse centrum te optimaliseren voor voetganger en fietser. Voor wat betreft het OV zijn de dagelijkse verbindingen per bus naar Dordrecht, Rotterdam en Utrecht van groot belang, het OV is qua verbindingen in orde, de tijdsduur van sommige ritten is nog een zorg. De ChristenUnie ziet graag initiatieven van de OV organisaties om de connecties te optimaliseren waar dat (nog) kan.

De F15, het snelfietspad langs de A15 is zo goed als gereed, samen met de connecties vanuit Papendrecht.

Groen:

Papendrecht kent verschillende wijken en parken van diverse leeftijdscategorieën. De zijn beplant met de toen geldende criteria. Het onderhoud er van kent daarom ook verschillende uitgangspunten. Samen met de gemeente werken we aan een onderhoudsplan met bijbehorend niveau wat aansluit bij dit groen. Dat groen soms rigoureus wordt onderhouden, of juist niet, sluit aan bij de ideeën van de ChristenUnie, soms moet er gekozen worden voor de diversiteit in groen, ook vogels en insecten, soms moet er gekozen worden voor een rigoureuze weg, vanwege overlast. Als ChristenUnie zien we graag dat groen en onderhoud van openbare ruimte zo wordt uitgevoerd dat de inwoners en de natuur het er het best bij gedijt.

De parken moeten goed toegankelijk zijn voor de inwoners en het recreëren in de parken kan een zet krijgen, dan denken we aan sport elementen en bankjes en tafels.

Groen kan niet meer los gezien worden van klimaat en duurzaamheid. De ChristenUnie roept iedereen op om zuinig om te gaan met de bronnen die we tot onze beschikking hebben. In hoe we omgaan met de ander, onze talenten, de medemens, ons werk en ons gebruik van energie stralen we uit dat de zorgzaamheid hiervoor een kostbaar goed is. Het investeren in bijvoorbeeld isolatie of zonnepanelen juichen we toe. Net als het consuminderen in het algemeen.

Deel dit bericht