Beoogde nieuwe coalitie gaat akkoord niet dichttimmeren

gemeentehuis-M.jpg
papendrecht.svg
Door Papendrecht.net op 23 mei 2022 om 10:24

Beoogde nieuwe coalitie gaat akkoord niet dichttimmeren

PAPENDRECHT - De partijen PAB, VVD, CDA, CU en SGP zijn inmiddels een aantal weken hard aan het werk om een gezamenlijk akkoord te krijgen voor de komende raadsperiode.

De formerende partijen brengen naar buiten dat de formatiegesprekken in goede en open sfeer
verlopen en dat ze uiterlijk eind mei 2022 een akkoord verwachten.

De partijen geven aan dat hoog op het lijstje een grotere betrokkenheid van de Papendrechtse burgers staat, want de opkomst bij de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen was voor het eerst onder de 50% gezakt.

De partijen geven aan: "Een van de manieren om betrokkenheid bij politiek te verhogen, is inwoners tijdens een bestuursperiode te laten meepraten en -denken. Door hier actie op te ondernemen, hopen we op een positieve uitwerking op de opkomst bij de volgende verkiezingen. Om die reden betrekken we de samenleving direct vanaf het begin van de bestuursperiode. Over het traject dat we voor ogen hebben, komen we later uitgebreider terug.

Wij kondigen bij deze wel alvast aan, dat we graag alle (duo)raadsleden uitnodigen bij de gesprekken met inwoners aan te sluiten. We vragen niet alleen inwoners om hun inbreng op een aantal onderwerpen. Het voornemen is de gehele gemeenteraad in een nader te bepalen vorm te betrekken bij onderwerpen. Om die reden presenteert deze coalitie geen dichtgetimmerd akkoord.

In de nieuwe bestuursperiode hebben de formerende partijen een meer open samenwerking voor ogen. Om dit te symboliseren, spreken wij niet van een 'coalitieakkoord', maar van een 'bestuursakkoord'."