Henk Bezemer

Een dag in het leven van Henk

De dag begint met een korte periode van stille tijd om op de goede manier de dag in te kunnen gaan. Vervolgens ontbijt ik met Gerda en wat er dan volgt is steeds verschillend. Soms is dat eerst mails lezen en beantwoorden van klanten of van de maatschappelijke instellingen (Wycliffe Bijbelvertalers, PSI (een ‘zusje’ van St. Woord en Daad gericht op ontwikkeling van bedrijven in de derde wereld), Consumentenbond, ANWB e.a.) , waar ik als bestuurder bij betrokken ben. Soms (de laatste tijd veel vaker) is dat een digitaal overleg. En regelmatig is er dan ook een afspraak met een ondernemer.

Als zelfstandige en senior adviseur ben ik namelijk binnen ProMissie bezig met de advisering van familiebedrijven in die situaties die 1 of hooguit  2 keer voorkomen in een ondernemersleven zoals (bedrijfs)overdracht, aan- of verkoop van een onderneming, herstructurering e.d. In onze benadering richten wij ons naast de ‘harde’ kant (het financiële, organisatorische, bedrijfsmatige) steeds ook op de zachte kant ( het relationele, de familieverhoudingen). Dit werk geeft me heel veel voldoening.

In de middag zijn er vaak ook weer  afspraken of maak ik tijd voor het uitwerken van allerlei zaken. En natuurlijk komen onze kinderen (3 van de 4 wonen ook in Papendrecht!) en kleinkinderen (13)’s middags regelmatig langs en ben ik soms te zien in de speeltuintjes in de buurt of achter een bal.

In de avond zijn er na de gezamenlijke maaltijd vergaderingen of kerkelijke activiteiten en pastorale gesprekken, maar ook is er dan tijd voor sport (volleybal, zwemmen, wandelen) of voor de tuin.

 

Waarom de ChristenUnie

Qua politieke betrokkenheid heb ik tot voor kort steeds de boot afgehouden, want ik weet van mezelf dat ik me niet ergens half voor kan inzetten en tijd had ik er toen niet voor. Na onze verhuizing naar Papendrecht werd ik benaderd door Alfred Romijn om lid te worden van de ChristenUnie. Inmiddels was er meer tijd en heb ik ja gezegd. Voor mij is de ChristenUnie de meest logische keuze, omdat de ChristenUnie erkent dat God heerschappij voert over het leven van individuen en over de maatschappij als geheel en omdat zij vanuit die erkenning ook echt verantwoordelijkheid wil dragen in de (Papendrechtse) samenleving.