Oog voor elkaar

eenzaam.jpg
jaco.jpg
Door Jaco van Erk op 5 juli 2021 om 11:00

Oog voor elkaar

Hij wandelde zomaar op een dag voorbij. En de weken erna herhaalde het zich. Op ongeregelde tijden. Hij oogde vriendelijk, maar bepaald niet onbezorgd. Via het raam op het werk maakte ik soms oogcontact. Ik knikte eens vriendelijk, wat later in de tijd overging in het opsteken van mijn hand. Zo groeide het nog steeds oppervlakkige contact. We raakten kort in gesprek, nadat hij een keer op mijn raam tikte. Onsamenhangend vertelde hij dan het één en ander. Eerlijk gezegd was er, ook het aantal keren dat zich dat herhaalde, geen touw aan vast te knopen.

Op een dag zat hij plotseling in mijn kantoor. In vijf minuten vertelde hij zijn complexe levensverhaal. Wederom onsamenhangend. Eindigend in tranen.  Er was geen familie of netwerk om op terug te vallen. Voor zover ik dit goed hoorde en kon inschatten. Ja, vrienden waren er volgens zijn zeggen wel. Toch hem - met enige schroom -  maar doorverwezen naar Sterk Papendrecht, uitgelegd waar het was. Nog wel wat daaraan getwijfeld, wie ben ik dit om dit zomaar te doen? Weken erna bracht hij een zelfgebakken taartje op zijn verjaardag, bracht hij mij de keer daarop een oude bijbel - ik moest het maar eens lezen - en zo was er meer. Ogenschijnlijk ging het nog niet veel beter met hem, integendeel. Ik zag hem in allerlei opzichten achteruit gaan. 

Bovenstaande ware gebeurtenissen speelden zich af in Papendrecht. Herkent u iets van een dergelijk tafereel? Misschien niet zozeer de persoonlijke ontmoeting met iemand, maar wellicht wel dat u een inwoner in uw straat of wijk 'kent' waar u zich zorgen over maakt. Kwetsbare, soms wat verwarde personen. Wonend in een huis waar de vitrage altijd hetzelfde hangt, de woning onverzorgd oogt en nooit iemand komt. Of u komt geregeld dezelfde persoon tegen op straat. Altijd dezelfde tred, in zichzelf gekeerd en vaak gehuld in dezelfde kleding. Voorzien van één of meerdere boodschappentassen.

Personen met verward gedrag. Het aantal in Nederland neemt, toe. Ook in Papendrecht. Het aantal personen met verward gedrag verdubbelde ten opzichte van acht jaar geleden.  Dit gedrag kent tal van oorzaken. Psychische problematiek, beginnende dementie of diverse problematieken bij jonge mensen, die beschermd wonen. Ik hoorde van de pilot Waakvlam. Omdat er in de gemeentelijke begroting van 2021 100.000 euro extra is opgenomen, is de personele capaciteit uitgebreid om meldingen van verward gedrag na te gaan. Vaak vervult de politie daar een rol in. Uiteraard goed natuurlijk, maar beter is het als dergelijke personen langdurig en laagdrempelig contact blijven houden met iemand. Fijn ook dat vrijwilligers via Sterk Papendrecht zich hiervoor in willen zetten. Misschien voelt u zich bij het lezen van deze column geroepen om u zich hiervoor in te gaan zetten. Informeert u dan eens gerust bij Sterk Papendrecht. Wellicht is het een taak voor u.  Hoe het ook zij, voor deze groep inwoners kan een 'waakvlam'-contact een belangrijke meerwaarde hebben; iemand die eens langsgaat voor een praatje, een kopje koffie en zijn of haar belangstelling toont. 

De pilot 'waakvlam' is een georganiseerd iets. Gewoon uw belangstelling tonen voor de mensen in uw eigen woonomgeving, kan ook al van grote betekenis zijn. Hoe vaak glijden mensen juist niet verder af, doordat zij zich niet gezien, niet gehoord voelen. U kunt - in het klein - soms zo enigszins het verschil maken voor die ene kwetsbare, wellicht verwarde persoon. Al realiseer ik mij goed dat daarmee niet alles  is opgelost.

U vraagt zich misschien nu af. Hoe is het met mijn contact afgelopen? Ik weet het niet precies. Ik weet wel dat hij heeft via de hulpverlening verdere zorg gekregen en hij niet meer in de buurt woont. Ik hoop in ieder geval dat het hem beter vergaat dan een jaar geleden!

Deel dit bericht