Onderwijs

Waar staat de ChristenUnie voor?

Kinderen en jongeren hebben de toekomst. De gemeente Papendrecht moet daarom inzetten op veilige gezinnen, veilige scholen en veilige buurten. De ChristenUnie wil dat kinderen zo dicht mogelijk bij huis onderwijs en zorg kunnen krijgen, óók zij die extra ondersteuning nodig hebben. In Papendrecht is er onderwijs en ondersteuning die past bij de cultuur, identiteit en achtergrond van het gezin.

Onderwijs

De ChristenUnie wil investeren in onderwijs als investering in de toekomst

De ChristenUnie

+ ziet het investeren in onderwijs als een maatschappelijke opgave

+ maakt zich sterk voor identiteitsgebonden onderwijs

+ bevordert de ontwikkeling van integrale kindcentra (een combinatie van kinderopvang en

   basisonderwijs)

+ streeft naar een goed huisvestingsplan voor de scholen voor voortgezet onderwijs

+ is voorstander van samenwerking tussen scholen en bedrijven

 

Basisonderwijs

Investeren in onderwijs is een maatschappelijke opgave: zo worden jonge mensen voorbereid op deelname aan onze samenleving. Het is belangrijk dat er in de onderwijsomgeving begeleiding en maatwerk is voor kwetsbare jongeren.

Bij het inzetten van zorgaanbieders dienen deze te passen bij de identiteit van leerlingen, ouders en school.

De ChristenUnie is een christelijke partij voor alle Papendrechters: dit betekent dat er ruimte moet zijn voor christelijke én openbare scholen. Het is belangrijk dat er in alle wijken de mogelijkheid is een keuze te maken voor openbaar of bijzonder onderwijs.

Ook het bevorderen van de ontwikkeling van integrale kindcentra vinden wij belangrijk.

Door de ontwikkeling van integrale kindcentra wordt de samenwerking tussen opvang en onderwijs en andere maatschappelijke organisaties bevorderd. Het is van belang dit verder te stimuleren. Opvang en onderwijs wordt - waar mogelijk - in één gebouw gerealiseerd. Wij zijn voorstander van een goede, doorgaande ontwikkelingslijn voor kinderen tussen 0 en 12 jaar.

Kinderopvangorganisaties en scholen bieden kwalitatieve voor- en vroegschoolse educatie waarmee onderwijsachterstanden worden voorkomen. Dit heeft een preventieve werking voor de zorg.

Wij zijn er voorstander van te onderzoeken of scholen op verschillende terreinen een wijkgerichte functie kunnen vervullen.

Voortgezet onderwijs

Er moet een goed, betaalbaar en realistisch huisvestingsplan zijn voor de scholen voor voortgezet onderwijs.

We zetten ons in voor nieuwbouw van de twee bestaande VO-scholen in Papendrecht. Voor de toekomst van ons dorp vinden wij het van groot belang dat deze scholen behouden blijven.

De ChristenUnie is voorstander van samenwerking tussen scholen en bedrijven. Goede aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven is belangrijk. Daardoor worden jongeren gestimuleerd om te kiezen voor arbeidsmarktrelevante vmbo- en mbo-opleidingen, en bedrijven krijgen een stimulans om interne opleidingen en stages aan te bieden.

De gemeente stimuleert innovatie door middel van fondsen en/of faciliteiten.